Rok výroby 2003  
 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI  I,II,III

Doporučené postupy k záchraně života a zdraví

Výukový instruktážní film na DVD pro základní školy, střední školy a vyšší odborné školy, autoškoly, laickou veřejnost, instruktorská pracoviště a další instituce.

Osnovu instruktážního a výukového cyklu Základy první pomoci tvoří výklad a nácvik poskytování laické první pomoci při úrazech a jiných náhlých postiženích. Filmový projekt Základy první pomoci je zpracován komplexně, snadno pochopitelnou a názornou formou, a je přínosnou metodickou a učební pomůckou i pro instruktory nácviku první pomoci.

Každý díl je složen z teoretického výkladu základních znalostí anatomie a z praktického nácviku základních dovedností při poskytování první pomoci u různých druhů poranění či náhlých onemocnění. Na úvodní teoretický výklad, doplněný grafickými ukázkami, navazují reálné ukázky modelových situací, podle nichž lze provádět nácvik jednotlivých úkonů.

Koncepce filmu vychází z metodických doporučení Evropské rady pro resuscitaci z roku 2000 (European Resuscitation Council - ERC Guidelines 2000).

Jelikož v roce 2005 a 2010 došlo k novelizaci výše uvedených metodických doporučení, vyrobili jsme v roce 2011 aktuální verzi Neodkladné resuscitace podle posledních metodických doporučení Evropské rady pro resuscitaci (European Resuscitation Council – ERC 2010).

Základy první pomoci I,II,III - obsah:

Základy první pomoci I 40 minut
    1. díl: Neodkladná resuscitace (zástava dýchání a krevního oběhu u dospělých a dětí)
 
Základy první pomoci II 95 minut
    2. díl: Bezvědomí, Stabilizovaná poloha, Mdloba, Šok, Křečové stavy
    3. díl: Zvláštní případy neodkladné resuscitace (tonutí, oběšení a uškrcení)
    4. díl: Intoxikace, Otravy plyny
    5. díl: Náhlé příhody
(srdeční infarkt, mozková příhoda, diab. kóma, astm. záchvat, náhlá příhoda břišní)
    6. díl: Zástava silného krvácení, Vnitřní krvácení, Zvláštní druhy krvácení
 
Základy první pomoci III 115 minut
    7. díl: Závažná poranění (hrudníku, břicha, hlavy, páteře a míchy, el. proudem,
cizí tělesa v ráně)
    8. díl: Popáleniny, Poleptání kůže, trávicího ústrojí a oka
    9. díl: Působení tepla a chladu (úžeh a úpal, podchlazení a omrzliny)
  10. díl: Poranění kostí a kloubů (zlomeniny a vymknutí)
  11. díl: Zvláštní druhy poranění (kousnutí zvířetem, uštknutí zmijí, bodnutí hmyzem)
  12. díl: Vybavení domácí lékárny a autolékárny
Záchranný postup při poskytování první pomoci

Videoukázky - Základy první pomoci II

Ceník Základy první pomoci I,II+III:
Rok výroby: 2003

  ZPP I,II+III sada 2 DVD   250 minut   1 850,- Kč  

Ceník Základy první pomoci I,II+III+IV:

  ZPP I,II+III+IV sada 3 DVD   320 minut   2 500,- Kč  

Dodací lhůta: 2 - 3 týdny
Ceny jsou včetně DPH
Poštovné a balné: dobírka 150,- Kč
Zásilka do 3 dnů: příplatek   50,- Kč
© Mgr. Eva Koutná - Cinema Verité