Naše filmy

Na těchto stránkách najdete nabídku výukových
a instruktážních filmů pro různé druhy škol, laickou veřejnost, výchovné pracovníky, instruktorská pracoviště, odborné poradny a další instituce.

K výhodám nabízených výukových filmů patří především rozšíření obecně prospěšných znalostí a dovedností, zpestření a zjednodušení výuky a snadnější zapamatovatelnost získaných informací než s využitím pouze mluveného a čteného slova. Filmy jsou zpracovány snadno pochopitelnou a názornou formou a obsahují teoretický výklad, grafické ukázky, praktické ukázky
a modelové situace, které v běžném životě vyžadují odpovědný přístup a rozhodné jednání při jejich řešení.

Chcete své děti naučit zodpovědnosti a zdravé sexualitě ?

Doporučujeme Vám sadu 5-ti DVD Abeceda zdravé sexuality I,II,III,IV,V.
Tento poslední projekt je ve výrobě. K dispozici je pouze ABC I.

Chcete své žáky naučit záchraně života ?

Doporučujeme Vám DVD Základy první pomoci IV – Neodkladná resuscitace.

Chcete své žáky naučit poskytovat první pomoc ?

Doporučujeme Vám sadu 2 DVD Základy první pomoci I,II,III.

Potřebujete své žáky naučit sebeobraně a vzájemné pomoci ?

Doporučujeme Vám sadu 3 DVD Základy krizového řízení I,II,III.

Pro studijní účely nebo doplnění nabízíme také naši starší produkci, a to filmy Abeceda lidské sexuality a Jak je lehké číst a psát.