Rok výroby 2007

ZÁKLADY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

pro veřejnost I, II, III

Výukový instruktážní film na DVD pro základní školy, střední a vyšší odborné školy, laickou veřejnost, instruktorská pracoviště a další instituce

Filmový cyklus o krizovém řízení a chování obyvatelstva za mimořádných událostí se věnuje situacím, které mohou ohrozit jejich životy a zdraví a způsobit rozsáhlé materiální škody.

Záměrem projektu je připravit žáky, studenty a laickou veřejnost na vznik živelních pohrom, havárií a dalších mimořádných událostí a naučit je racionálně a správně jednat. Každý blok je připraven na samostatném DVD.

Blok I je koncipován do tří tématických částí o systému krizového řízení a výklad je doplněn názornou grafikou.
Blok II se ve třech částech zabývá činností obyvatelstva vedoucí k sebeochraně a vzájemné pomoci a poskytuje konkrétní informace, znalosti a dovednosti, umožňující každému jednotlivci chránit sebe i své bližní.
Blok III navazuje na blok II a pokračuje v pravidlech Sebeochrany a vzájemné pomoci.

Recenze:
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, generální ředitel HZS ČR.

Základy krizového řízení - obsah:

Blok I 40 minut
    1. část: Státní správa a IZS
(druhy mimořádných událostí, struktura a činnost státní správy
a záchranných složek, základní znalosti o tísňovém volání)
    2. část: Zaměstnanci a zaměstnavatelé
(vznik havárií a úkoly k ochraně obyvatelstva při jejich vzniku)
    3. část: Krizové stavy
(informace o krizových stavech různého stupně závažnosti a rozsahu opatření
při jejich vzniku, včetně evakuace osob)
Blok II 70 minut
    1. část: Státní správa a IZS 8 minut
(stručná rekapitulace)
    2. část: Mimořádné události a krizové situace v ČR 22 minut
(následky, opatření, prevence)
    3. část: Sebeochrana a vzájemná pomoc 40 minut
 • Pravidla chování po vyhlášení varovného signálu („Když zazní siréna“)
 • Pravidla chování v ohrožení
 • Pravidla tísňového volání
 • Pravidla první pomoci („Než přijede sanitka“)
 • Pravidla chování při úniku nebezpečných látek
 • Pravidla pro správné ukrytí („Improvizovaný úkryt“)
 • Pravidla opuštění bytu („Evakuace“)
 • Pravidla evakuačního zavazadla
 • Pravidla improvizované ochrany těla
Blok III 60 minut
    4. část: Sebeochrana a vzájemná pomoc
 • Požáry a pravidla požární ochrany
 • Povodně a pravidla ochrany před povodněmi
 • Infekce a pravidla chování při vzniku nákazy
 • Terorismus
 • Sebeobrana

Videoukázky

Ceník Základy krizového řízení I,II,III:
Rok výroby: 2007

  ZKR I,II,III sada 3 DVD   170 minut   2 400,- Kč  
  ZKR I DVD   40 minut     850,- Kč  
  ZKR II DVD   70 minut   1 250,- Kč  
  ZKR III DVD   60 minut   1 050,- Kč  

Akční nabídka do 10.3.2017

  ZKR I,II,III sada 3 DVD   170 minut   2 000,- Kč  

Dodací lhůta: 2 - 3 týdny
Ceny jsou včetně DPH
Poštovné a balné: dobírka 150,- Kč
Zásilka do 3 dnů: příplatek   50,- Kč
© Mgr. Eva Koutná - Cinema Verité