Rok výroby 1996
Celková stopáž: 70 minut

JAK JE LEHKÉ ČÍST A PSÁT

Výukový film na VHS pro základní a jiná školská zařízení, výchovné pracovníky, rodiče, pedagogicko-psychologické poradny a další vzdělávací instituce

Pojednává o vývojových poruchách učení, zejména dyslexii a dysgrafii. Vývojové poruchy učení postihují zhruba 3 – 4% jedinců z běžné populace dětí a mládeže. Tyto děti jsou při osvojování učiva běžnými výukovými metodami znevýhodněny a je nutné věnovat jim speciální péči. Informovanost rodičů, učitelů a vychovatelů o možnostech, metodách a způsobech výuky je velmi důležitá a mnohdy nedostačující.

Film poskytuje ve 2 dílech základní informace o projevech vývojových poruch učení ve vyučovacím procesu, diagnostice těchto poruch pomocí testů v pedagogicko-psychologické poradně, názorné ukázky vyučovacího procesu i jednotlivé druhy nápravné péče ve specializovaných třídách.

Je vhodný zejména pro učitele prvního stupně základních škol, rodiče dětí s vývojovými poruchami učení a jako osvětová pomůcka pro pedagogicko-psychologické poradny.

Ceník Jak je lehké číst a psát:
Rok výroby: 1996

  Jak je lehké číst a psát 1 VHS   70 minut   500,- Kč  

Dodací lhůta: 2 - 3 týdny
Ceny jsou včetně DPH
Poštovné a balné: dobírka 150,- Kč
Zásilka do 3 dnů: příplatek   50,- Kč
© Mgr. Eva Koutná - Cinema Verité